Nakdi Yardım

 

• Yardım talebinde bulunan kişinin ikameti ilçemiz sınırları içeresinde olması ve ikamet etmesi gerekmektedir.
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre değerlendirilmektedir.
• Yardım talebi hane bazlı değerlendirilmekte olup hanede kişi başına düşen gelir,  net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde, yardım talebi vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.
• Periyodik yardım talepleri dışındaki afet yardımlarında  ( sel, yangın, deprem vb.) yardım taleplerinde ilgili kurumlardan hasar tespit tutanağını teslim etmesi gerekmektedir

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş