Genel Sağlık Sigortası (GSS)

Genel sağlık sigortası (GSS) gelir tespiti

•  01.01.2012 tarihi itibari ile Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye’de ikamet eden sağlık güvencesi olmayan vatandaşın 5510 sayılı kanun uyarınca genel sağlık sigortası yaptırması zorunludur.
• Öncelikle sağlık güvencesi sorgulanıp provizyonu 4-a kısmi süreli çalışanlar,60- g,60 -c1 olanların GSS başvurusu alınmakta olup bunun dışında kalanların GSS başvurusu geçersizdir.  Provizyon sorgulamasının 2 nüsha çıktısı alınıp 1 nüshası kişiye elden teslim edilip diğer nüshası kişinin kendi el yazısı ile’ bir nüshayı elden teslim aldım’ yazısı yazması gerekmektedir.
• Gelir tespiti hesaplaması aile bazlı yapılmaktadır. Aile; eş, anne, baba, bekâr çocuktan ibarettir.
• Ailede kişi başına düşen gelir (01.01.2021)
0_1.192,50 tl= g0 (primi devlet tarafından ödenen Yeşil kart)
1.192,52 tl ve yukarısı tl= g1 (aylık 107,33 tl sı prim ödemeli).bu rakamlar her altı ayda bir asgari ücretin değişmesi ile prim ödeme miktarı ve hesaplama tutarları da değişmektedir.
01.04.2017 tarihi itibari ile GSS prim ödemeli yararlanmak isteyen kişiler için GSS yapılmasına gerek kalmadan sosyal güvenlik kurumu tarafından  bu işlem gerçekleştirilecektir.
• İkamet tezkereli olanların genel sağlık sigortasına başvurusu geçersizdir.
• 18 yaşından küçük 4a kısmi süreli çalışan kişiler için GSS başvurusu reşit olmaması nedeni ile başvuru anne ya da babasının üzerinden yapılıp GSS başvuru ekranına konu ile ilgili açıklama yazılması gerekmektedir.” Ancak 23.04.2014 tarihinden sonrası 18 yaş altı kısmi süreli çalışmalar için GSS yaptırılması zorunluluğu kalkmıştır.
• GSS hane ziyaretine gidildiğinde şahıs hanede bulunamadığında cevapsızlık formuna işlenecek. 2. Kez gidilip hanede tekrar bulunamaması halinde heyete GSS yapılamadı olarak atılacaktır.
• Gelir tespiti itirazları kişiye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmakta olup 15 günü aşan durumlarda itirazı geçersizdir.
• Gelir tespiti itirazlarında değerlendirme yapılırken şahsın itirazı yaptığı andaki durumu değil, itiraza konu olan GSS başvurusunun sonuçlandığı zamandaki durumu değerlendirilecek olup şahsa itirazının sonucu ile ilgili yazı yazılması gerekmektedir.
• GSS itirazlarında bir önceki GSS başvurusunda hane yakını olarak gözükmekte olduğu halde itiraz süresinde gelmesine rağmen sitem şahsın GSS başvurusunun kendi adına olmadığından itiraz olarak eklenmesine müsaade etmektedir.  Bu tür durumlarda yeni başvuru olarak eklenip GSS açıklama kısmına durum hakkında gerekli not yazılması gerekmektedir. 
• Gelir tespiti başvurusu g0 ve g1 olarak sonuçlanan kişiler SGK’lı bir işe girmediği ya da bir yakının üzerinden sağlıktan yararlanmadığı durumunda GSS başvurusu her yıl yenilenmesi gerekmektedir. 
• GSS başvurusunda başvuru alındı belgesi alınıp ilgili bölümden kesilip kişiye elden verilir.
• Çocuğunun sağlık güvencesinden yararlanmak  isteyen  kişiler GSS müracaatı g0 olması halinde herhangi bir işlem yapılmadan yararlanacaklardır, ancak g1 olarak sonuçlanan kişiler kişi başında düşen gelir brüt asgari ücretin altında kalması halinde yararlanabileceklerdir

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş