Muhtaç Asker Aylığı (MAAY) ve Muhtaç Asker Çocuğu (AÇP) Yardımları ASKER AYLIĞI (M.A.A.Y)

 

Asker aylığı (m.a.a.y)

• Asker silahaltında vatani görevine başlamış olmalıdır.
• Asker aylığı yardımına;  asker evli ise eşi, bekâr ise annesi- annesi yok ise babasının başvurusu alınır.
• Asker evli ise eşinin, bekâr ise anne ya da babasının ikisininde sağlık güvencesi bulunmamalıdır.
• Asker evli ise, eşinin evde bakım aylığı alması yardım müracatı için engel teşkil etmektedir
• Asker bekâr ise annesinin eşi vefat etmiş kadınlar yardımı ya da evde bakım aylığı alması yardım müracatı için engel teşkil etmektedir
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir  net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

Asker çocuğu yardım programı (açp)

• Babası asker olan 18 yaşını doldurmamış bekâr çocuklar için oluşturulmuş yardım programıdır.
• Asker çocuğu yardım programına sadece askerin eşi başvuru yapabilir.
• Asker çocuğu programından faydalanacak bireyin sosyal güvencesi bulunmamalıdır.
• Asker çocuğu aylığı alınacak çocuğun aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten(sed) faydalanması açp yardım müracatı için engel teşkil etmektedir.
• Ddiğer kurum ve kuruluşlardan babası asker olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalanması açp yardım müracatı için engel teşkil etmektedir.
• Asker çocuğu ve asker eşinin evde bakım aylığı yardımından faydalanması açp yardım müracatı için engel teşkil etmektedir.
• Asker çocuğunun 2022 engelli aylıklarından faydalanması açp yardım müracatı için engel teşkil etmektedir.
• Asker çocuğunun kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, çocuğun ve asker eşinin aynı hanede ikamet etmesi gerekmektedir.
• Asker eşinin muhtaç asker ailesi yardımından faydalanması ve şartlarını taşıması gerekmektedir.
• Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi
faydalanır. Bu yardım programından askerin annesi veya babası faydalanamaz. Sadece asker eşi faydalanabilir.
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir            ( net asgari ücretin 1/3 ünün)  altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş